สถิติผลการออกรางวัลย้อนหลัง

สถิติเลข 2 ตัวที่ออกย้อนหลัง 10 ปี

จำนวนออก 1 ครั้ง 00 01 03 04 10 16 17 24 30 34 43 48 49 55 61 66 67 68 72 73 74 80 84 91 93 99
จำนวนออก 2 ครั้ง 09 11 19 22 23 27 31 36 37 42 47 51 59 63 64 71 77 81 87 88 94 97
จำนวนออก 3 ครั้ง 02 05 06 07 08 15 18 25 28 32 33 39 40 44 45 50 56 58 60 69 70 78 89
จำนวนออก 4 ครั้ง 14 20 26 29 35 46 57 62 65 82 83 85 90
จำนวนออก 5 ครั้ง 38 52 53 86 92 95
จำนวนออก 6 ครั้ง
จำนวนออก 7 ครั้ง 98
จำนวนออก 8 ครั้ง
จำนวนออก 9 ครั้ง 79

สถิติเลข 3 ตัวท้าย ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี

จำนวนออก 1 ครั้ง 005 006 007 017 018 020 021 028 030 031 034 036 038 042 043 047 051 052 056 057 062 069 072 075 077 080 081 083 084 085 086 087 088 089 097 098 103 104 109 110 113 114 116 117 119 126 128 129 133 135 138 143 149 150 152 154 161 163 164 166 170 179 181 186 187 188 191 192 194 196 197 201 202 203 206 208 212 214 215 216 224 225 227 228 230 233 235 236 238 241 246 248 251 255 261 264 268 271 272 274 275 276 278 281 282 284 286 287 290 291 294 302 303 304 305 306 307 308 314 329 331 332 334 338 339 340 344 349 350 352 359 362 366 369 373 380 388 392 393 396 398 399 400 401 402 403 404 406 409 412 414 417 419 420 422 429 430 434 439 440 441 447 448 449 450 451 452 457 461 462 468 472 473 476 478 479 484 492 494 495 499 500 503 505 506 507 509 510 511 513 517 519 520 521 522 523 532 537 549 553 554 556 557 563 566 567 573 574 578 582 584 587 591 599 601 602 603 607 611 616 622 624 625 627 630 631 633 634 636 637 641 643 647 651 656 657 660 661 665 668 669 670 671 672 673 682 688 694 695 699 700 701 708 711 713 714 715 718 721 722 725 726 730 733 736 740 742 748 750 755 757 761 763 766 768 769 770 773 778 780 781 782 784 785 786 787 795 796 802 804 806 807 809 810 813 814 815 817 818 819 823 825 826 832 835 836 837 843 844 848 851 852 855 857 860 861 862 871 873 878 879 881 884 888 889 897 901 902 903 910 918 923 928 937 939 940 941 944 948 950 957 959 962 966 968 969 970 972 975 976 978 979 982 984 988 989
จำนวนออก 2 ครั้ง 004 013 032 045 046 054 068 076 094 101 111 112 127 132 148 155 159 173 175 195 199 205 210 217 242 245 250 253 256 257 285 295 297 309 321 324 333 342 355 364 374 386 397 458 480 485 489 490 502 504 516 526 530 535 547 555 558 560 561 562 565 570 577 580 581 596 597 612 628 638 648 650 709 716 723 734 743 745 749 752 753 754 790 797 798 799 800 820 828 834 853 864 868 877 880 895 904 906 912 924 925 927 938 952 953 973 980
จำนวนออก 3 ครั้ง 008 074 123 140 158 160 379 390 426 477 498 529 589 595 606 623 639 775 830 876 945
จำนวนออก 4 ครั้ง 375 598
จำนวนออก 5 ครั้ง 576

สถิติเลข 3 ตัวหน้า ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี

จำนวนออก 1 ครั้ง 004 013 018 020 028 036 040 045 054 057 058 061 064 066 073 093 095 097 103 111 115 116 121 127 128 130 131 132 134 135 137 140 143 148 149 154 164 165 169 172 174 175 180 181 186 189 193 194 206 209 210 218 220 226 228 239 241 246 247 248 250 251 255 258 259 260 261 273 278 280 283 290 294 303 304 306 310 312 324 328 334 335 336 340 345 355 357 361 362 367 368 373 377 384 386 388 390 396 412 421 425 426 429 430 432 435 450 457 458 476 480 493 495 507 510 511 513 515 527 532 533 538 539 546 553 560 573 575 576 583 584 589 591 596 598 602 605 611 614 615 616 617 620 624 629 636 640 643 647 648 653 654 663 666 669 670 679 682 692 699 712 713 720 725 731 733 734 739 740 741 755 766 775 776 779 786 787 794 799 806 807 817 824 828 831 832 835 836 838 843 847 855 861 864 870 873 876 877 878 881 882 883 884 885 888 890 902 903 910 912 913 920 931 948 952 959 961 964 966 971 973 975 976 979 980
จำนวนออก 2 ครั้ง 007 008 031 043 106 238 264 285 302 307 323 366 382 392 471 489 512 530 552 594 609 626 757 804 901 918 930 947 949 983 999
จำนวนออก 3 ครั้ง 318 403 464 625 726

สถิติหวยที่ออกย้อนหลัง 10 ปี

ปี 2565

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ 2565 880159 731 786 119 529 92
วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ 2565 880159 731 786 119 529 92

ปี 2563

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2563 803628 804 336 321 924 19
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2563 201303 828 377 072 517 70
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2563 100994 776 093 834 984 84
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 972661 368 741 208 255 46
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 506404 154 598 062 245 40
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2563 286051 464 189 045 980 38
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2563 837893 757 594 110 595 59
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ 2563 244083 220 127 623 853 57
วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ 2563 999997 725 636 342 957 98
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2563 945811 712 614 364 733 88
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2563 569391 575 931 578 809 92
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2563 873286 510 533 494 682 53
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2563 347258 362 095 094 307 83
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2563 516967 882 876 565 625 64
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2563 831567 489 264 562 582 24
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ 2563 051095 430 285 191 364 22
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2563 503446 726 258 404 661 77
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2563 875938 328 294 597 780 98
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 781403 515 952 918 030 94
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 589227 259 552 375 927 06
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2563 803628 804 336 321 924 19
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2563 201303 828 377 072 517 70
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2563 100994 776 093 834 984 84
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 972661 368 741 208 255 46
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 506404 154 598 062 245 40
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2563 286051 464 189 045 980 38
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2563 837893 757 594 110 595 59
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ 2563 244083 220 127 623 853 57
วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ 2563 999997 725 636 342 957 98
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2563 945811 712 614 364 733 88
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2563 569391 575 931 578 809 92
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2563 873286 510 533 494 682 53
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2563 347258 362 095 094 307 83
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2563 516967 882 876 565 625 64
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2563 831567 489 264 562 582 24
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ 2563 051095 430 285 191 364 22
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2563 503446 726 258 404 661 77
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2563 875938 328 294 597 780 98
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 781403 515 952 918 030 94
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 589227 259 552 375 927 06
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ 2563 491774 132 004 379 595 68

ปี 2562

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2562 510541 382 116 140 250 81
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2562 529924 318 043 555 665 97
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2562 453522 617 261 013 457 81
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 017223 640 164 085 194 32
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 967375 323 806 021 206 79
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2562 812564 255 625 132 598 15
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2562 691197 920 392 606 797 59
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2562 340388 947 733 925 939 85
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2562 798787 847 210 274 439 20
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2562 775476 912 149 563 580 89
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2562 387006 983 135 562 795 58
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2562 369765 355 901 556 113 88
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2562 943647 239 864 006 375 86
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2562 174055 625 884 127 800 29
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2562 516461 713 589 215 560 46
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2562 962526 949 669 018 828 71
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2562 061324 476 043 374 699 25
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ 2562 570331 930 512 966 968 23
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2562 109767 959 888 403 975 52
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2562 724628 148 883 154 877 64
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2562 345650 137 999 830 837 65
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 074824 910 881 612 879 56
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 967134 779 643 197 948 04
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2562 510541 382 116 140 250 81
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2562 529924 318 043 555 665 97
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2562 453522 617 261 013 457 81
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 017223 640 164 085 194 32
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 967375 323 806 021 206 79
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2562 812564 255 625 132 598 15
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2562 691197 920 392 606 797 59
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2562 340388 947 733 925 939 85
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2562 798787 847 210 274 439 20
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2562 775476 912 149 563 580 89
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2562 387006 983 135 562 795 58
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2562 369765 355 901 556 113 88
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2562 943647 239 864 006 375 86
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2562 174055 625 884 127 800 29
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2562 516461 713 589 215 560 46
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2562 962526 949 669 018 828 71
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2562 061324 476 043 374 699 25
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ 2562 570331 930 512 966 968 23
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2562 109767 959 888 403 975 52
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2562 724628 148 883 154 877 64
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2562 345650 137 999 830 837 65
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 074824 910 881 612 879 56
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 967134 779 643 197 948 04
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ 2562 197079 412 206 127 660 65

ปี 2561

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2561 735867 913 031 701 884 02
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2561 356564 948 480 297 369 62
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2561 021840 307 045 561 988 67
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 989903 471 930 876 140 16
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 149840 384 576 046 509 58
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2561 200515 392 186 192 212 93
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2561 452643 726 594 561 810 99
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2561 149760 539 323 155 297 79
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2561 734510 512 464 097 202 26
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2561 586117 670 340 591 815 10
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2561 386602 832 903 549 726 78
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2561 596324 403 530 138 362 27
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2561 963623 901 429 210 217 83
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2561 223131 507 432 132 868 46
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2561 988117 553 310 248 650 95
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2561 075629 357 130 047 506 20
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2561 248038 980 527 225 602 85
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2561 739229 273 654 526 076 60
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2561 412073 131 787 924 638 85
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2561 218559 064 720 205 489 82
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ 2561 759415 870 318 589 723 29
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 309915 388 007 230 748 39
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 026853 947 106 181 519 31
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2561 735867 913 031 701 884 02
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2561 356564 948 480 297 369 62
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2561 021840 307 045 561 988 67
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 989903 471 930 876 140 16
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 149840 384 576 046 509 58
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2561 200515 392 186 192 212 93
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2561 452643 726 594 561 810 99
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2561 149760 539 323 155 297 79
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2561 734510 512 464 097 202 26
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2561 586117 670 340 591 815 10
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2561 386602 832 903 549 726 78
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2561 596324 403 530 138 362 27
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2561 963623 901 429 210 217 83
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2561 223131 507 432 132 868 46
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2561 988117 553 310 248 650 95
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2561 075629 357 130 047 506 20
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2561 248038 980 527 225 602 85
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2561 739229 273 654 526 076 60
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2561 412073 131 787 924 638 85
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2561 218559 064 720 205 489 82
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ 2561 759415 870 318 589 723 29
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 309915 388 007 230 748 39
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 026853 947 106 181 519 31
วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ 2561 203823 799 624 236 397 50

ปี 2560

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2560 911234 495 373 504 953 98
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2560 955596 616 836 290 938 89
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2560 451005 303 626 257 601 33
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 292391 961 831 477 628 98
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 533726 425 165 036 485 85
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2560 413494 971 180 128 287 86
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2560 880714 726 611 462 952 52
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2560 170143 647 172 340 388 71
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2560 143224 679 345 195 278 65
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2560 715431 115 302 945 253 37
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2560 756519 061 386 787 989 36
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2560 820327 835 584 390 823 87
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2560 112360 489 226 005 688 26
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2560 943142 878 626 373 740 47
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2560 053630 218 121 581 881 61
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2560 454891 396 008 490 603 53
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2560 008656 573 949 773 923 35
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2560 816729 766 973 241 807 40
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2560 392785 057 020 500 709 80
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2560 273863 918 324 694 941 92
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2560 978453 560 450 052 577 78
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560 229116 464 128 375 953 14
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560 054672 807 066 426 628 42
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2560 911234 495 373 504 953 98
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2560 955596 616 836 290 938 89
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2560 451005 303 626 257 601 33
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 292391 961 831 477 628 98
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 533726 425 165 036 485 85
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2560 413494 971 180 128 287 86
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2560 880714 726 611 462 952 52
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2560 170143 647 172 340 388 71
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2560 143224 679 345 195 278 65
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2560 715431 115 302 945 253 37
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2560 756519 061 386 787 989 36
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2560 820327 835 584 390 823 87
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2560 112360 489 226 005 688 26
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2560 943142 878 626 373 740 47
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2560 053630 218 121 581 881 61
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2560 454891 396 008 490 603 53
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2560 008656 573 949 773 923 35
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2560 816729 766 973 241 807 40
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2560 392785 057 020 500 709 80
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2560 273863 918 324 694 941 92
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2560 978453 560 450 052 577 78
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560 229116 464 128 375 953 14
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560 054672 807 066 426 628 42
วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ 2560 145157 511 663 516 836 25

ปี 2559

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2559 377712 304 890 769 477 46
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2559 435286 366 596 199 716 35
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2559 086069 873 513 148 450 77
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2559 858383 682 040 558 570 44
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2559 785438 976 824 038 752 86
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2559 571947 885 692 032 587 98
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2559 887102 280 194 017 458 33
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2559 240650 493 583 160 043 42
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ 2559 638684 334 335 630 669 62
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2559 254004 966 366 596 631 33
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2559 272932 983 538 472 871 57
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2559 449764 734 552 158 925 55
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2559 082460 609 169 173 302 53
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2559 073816 251 804 749 321 79
วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2559 511825 111 775 880 937 14
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2559 141737 382 975 087 268 98
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2559 399459 403 238 046 671 02
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2559 221609 228 008 507 523 87
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2559 066720 546 390 285 852 92
วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2559 134918 877 855 004 973 32
วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2559 439686 530 426 155 743 06
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 356364 312 699 309 535 98
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 927800 625 999 054 076 09
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2559 377712 304 890 769 477 46
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2559 435286 366 596 199 716 35
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2559 086069 873 513 148 450 77
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2559 858383 682 040 558 570 44
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2559 785438 976 824 038 752 86
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2559 571947 885 692 032 587 98
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2559 887102 280 194 017 458 33
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2559 240650 493 583 160 043 42
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ 2559 638684 334 335 630 669 62
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2559 254004 966 366 596 631 33
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2559 272932 983 538 472 871 57
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2559 449764 734 552 158 925 55
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2559 082460 609 169 173 302 53
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2559 073816 251 804 749 321 79
วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2559 511825 111 775 880 937 14
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2559 141737 382 975 087 268 98
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2559 399459 403 238 046 671 02
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2559 221609 228 008 507 523 87
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2559 066720 546 390 285 852 92
วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2559 134918 877 855 004 973 32
วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2559 439686 530 426 155 743 06
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 356364 312 699 309 535 98
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 927800 625 999 054 076 09
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ 2559 304371 532 031 743 786 50

ปี 2558

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2558 008217 264 246 596 895 02
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2558 930255 250 140 094 638 08
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2558 915350 238 181 175 714 78
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 795283 241 028 643 802 03
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 361211 757 106 166 473 45
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2558 968630 134 457 054 412 62
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2558 594825 175 918 440 799 07
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ 2558 743148 435 209 084 375 06
วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ 2558 021094 403 260 068 819 89
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2558 033363 624 781 40
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2558 518677 598 889 53
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2558 121507 461 830 49
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2558 759049 081 814 26
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2558 644742 253 532 05
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ 2558 388881 700 969 65
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2558 011421 799 928 38
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2558 543466 195 818 30
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ 2558 506260 164 973 38
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ 2558 605704 558 962 70
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2558 048151 622 757 92
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2558 240237 498 857 34
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558 001864 103 843 90
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558 155537 083 813 79
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2558 008217 264 246 596 895 02
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2558 930255 250 140 094 638 08
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2558 915350 238 181 175 714 78
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 795283 241 028 643 802 03
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 361211 757 106 166 473 45
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2558 968630 134 457 054 412 62
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2558 594825 175 918 440 799 07
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ 2558 743148 435 209 084 375 06
วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ 2558 021094 403 260 068 819 89
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2558 033363 624 781 40
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2558 518677 598 889 53
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2558 121507 461 830 49
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2558 759049 081 814 26
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2558 644742 253 532 05
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ 2558 388881 700 969 65
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2558 011421 799 928 38
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2558 543466 195 818 30
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ 2558 506260 164 973 38
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ 2558 605704 558 962 70
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2558 048151 622 757 92
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2558 240237 498 857 34
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558 001864 103 843 90
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2558 155537 083 813 79
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ 2558 244351 398 877 74

ปี 2557

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2557 461704 853 982 57
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2557 948354 763 901 90
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2557 480449 380 820 11
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2557 479804 179 709 25
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2557 206608 203 979 44
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2557 656409 784 910 94
วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2557 375615 159 520 44
วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ 2557 772269 257 790 35
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2557 856763 477 912 22
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2557 662842 633 912 91
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2557 766391 623 637 82
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ 2557 468728 104 944 45
วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2557 378477 123 864 39
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2557 673920 158 639 95
วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2557 781198 324 636 18
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2557 087523 150 505 20
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2557 103297 158 797 52
วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ 2557 153406 344 634 26
วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ 2557 028866 186 938 95
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2557 531404 250 904 79
วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2557 906318 537 798 35
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557 384245 397 530 01
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557 180149 492 976 95
วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2557 461704 853 982 57
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2557 948354 763 901 90
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2557 480449 380 820 11
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2557 479804 179 709 25
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2557 206608 203 979 44
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2557 656409 784 910 94
วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2557 375615 159 520 44
วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ 2557 772269 257 790 35
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2557 856763 477 912 22
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2557 662842 633 912 91
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2557 766391 623 637 82
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ 2557 468728 104 944 45
วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2557 378477 123 864 39
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2557 673920 158 639 95
วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2557 781198 324 636 18
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2557 087523 150 505 20
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2557 103297 158 797 52
วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ 2557 153406 344 634 26
วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ 2557 028866 186 938 95
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2557 531404 250 904 79
วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2557 906318 537 798 35
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557 384245 397 530 01
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557 180149 492 976 95
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ 2557 306902 149 510 52

ปี 2556

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2556 561072 503 750 48
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2556 341767 228 826 79
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2556 168795 766 980 27
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 806925 069 753 28
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 739804 173 502 47
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2556 963289 529 952 60
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2556 647882 324 650 14
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2556 562684 235 754 63
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2556 548123 281 800 05
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2556 321327 201 945 20
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2556 356435 329 880 82
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2556 566996 352 584 86
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2556 646905 284 904 51
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2556 289673 114 502 69
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2556 935489 713 768 90
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2556 687125 261 945 56
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2556 603458 516 830 07
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ 2556 843846 862 906 86
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2556 571688 170 725 53
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2556 968433 529 959 52
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2556 976241 721 972 37
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2556 368257 386 708 09
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2556 565566 641 782 66
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2556 561072 503 750 48
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2556 341767 228 826 79
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2556 168795 766 980 27
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 806925 069 753 28
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 739804 173 502 47
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2556 963289 529 952 60
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2556 647882 324 650 14
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2556 562684 235 754 63
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2556 548123 281 800 05
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2556 321327 201 945 20
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2556 356435 329 880 82
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2556 566996 352 584 86
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2556 646905 284 904 51
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2556 289673 114 502 69
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2556 935489 713 768 90
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2556 687125 261 945 56
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2556 603458 516 830 07
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ 2556 843846 862 906 86
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2556 571688 170 725 53
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2556 968433 529 959 52
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2556 976241 721 972 37
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2556 368257 386 708 09
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2556 565566 641 782 66
วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ 2556 820981 334 555 08

ปี 2555

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2555 302358 126 864 00
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2555 529524 008 778 72
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2555 110443 434 553 43
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2555 639500 576 804 15
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2555 524694 217 338 63
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2555 281343 152 868 28
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2555 124025 554 940 58
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2555 540143 242 770 79
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2555 329997 639 736 07
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2555 683877 032 775 28
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2555 895590 745 820 50
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2555 904050 159 897 11
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2555 915900 611 715 60
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2555 159373 479 790 51
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2555 882727 576 895 38
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2555 814418 101 902 31
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2555 889501 426 597 29
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2555 583470 216 754 62
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2555 257562 332 616 69
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2555 607064 350 606 08
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2555 222518 199 711 79
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555 648684 214 906 18
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555 320605 426 749 32
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2555 302358 126 864 00
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2555 529524 008 778 72
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2555 110443 434 553 43
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2555 639500 576 804 15
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2555 524694 217 338 63
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2555 281343 152 868 28
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2555 124025 554 940 58
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2555 540143 242 770 79
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2555 329997 639 736 07
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2555 683877 032 775 28
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2555 895590 745 820 50
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2555 904050 159 897 11
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2555 915900 611 715 60
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2555 159373 479 790 51
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2555 882727 576 895 38
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2555 814418 101 902 31
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2555 889501 426 597 29
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2555 583470 216 754 62
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2555 257562 332 616 69
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2555 607064 350 606 08
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2555 222518 199 711 79
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555 648684 214 906 18
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555 320605 426 749 32